Bijles en huiswerkhulp


Ouders zetten soms bijles of huiswerkhulp in om hun kind te ondersteunen. Wanneer is dat zinvol? 

Bijles

Als je kind moeite heeft met een bepaald vak kan bijles een overweging zijn. Voordat je daaraan begint is het nodig om een aantal dingen na te lopen:

  • Houd je kind het werk goed bij?
  • Gebruikt je kind de extra mogelijkheden van het Daltonuur, bij de eigen docent of een andere docent van het vak?
  • Is de vakdocent er van overtuigd dat bijles zinvol is?
  • Heeft je kind slechts voor een enkel vak bijles nodig?

Als het antwoord op deze vragen ja is, is bijles een overweging waard. Als je kind voor veel vakken tegelijk begeleiding nodig heeft kan dat een teken zijn dat je kind telkens boven zijn/haar niveau moet werken. Bijles kan daarvoor geen oplossing zijn. 

Als je kind zich in de les en met het werk voor het vak weinig inspant is het nodig om de oorzaken daarvan eerst te onderzoeken. Bijles levert weinig op als je kind niet goed voor het vak werkt, om welke reden dan ook. 

Huiswerkhulp

Als je kind thuis niet goed tot werken komt en je bent zelf niet in de gelegenheid dit te begeleiden kan huiswerkhulp tijdelijk uitkomst bieden. 

Voordat je hiervoor geld gaat uitgeven, is het nodig om te onderzoeken waarom je kind thuis niet goed tot werken komt. Daarop heb je als ouder namelijk veel invloed. (zie ook: Organiseren).  Onderzoek waarom - als dat zo is - het thuis te onrustig is om te kunnen werken. Of waarom het je kind aan inzet, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen ontbreekt. Kijk eerst wat je hier samen aan kunt verbeteren.

Als je kiest voor huiswerkbegeleiding, kijk dan goed naar het effect van huiswerkbegeleiding op je kind: Voor sommige kinderen is een prikkelarme structuur en persoonlijke begeleiding een uitkomst. Ze krijgen geleidelijk meer grip op hun aanpak en hun leren. Door het succes kunnen ze het steeds meer op eigen kracht en zijn ze er niet meer van afhankelijk.

Andere kinderen vinden het wel makkelijk dat een ander bepaalt wat er moet gebeuren en ontwikkelen er juist geen zelfdiscipline en doorzettingsvermogen mee. Sommige kinderen stellen werk wat op school moet gebeuren uit met als argument: "Dat doe ik vanmiddag wel op huiswerkbegeleiding".