Zo werkt de Daltonagenda


De Daltonagenda is gemaakt om overzicht te krijgen op al het leer- en maakwerk. Je zet op een rijtje wat er moet gebeuren en je maakt er wekelijks een planning mee. Je docenten noteren hierin parafen als je je werk op orde hebt.

De Daltonagenda sluit aan bij hoe we werken en leren. Hij wordt gebruikt in klas 1 tot en met 3. 


 Bovenpagina 

• Op de bovenpagina schrijf je alles wat er moet gebeuren voor alle vakken van die week. Maakwerk, leerwerk en toetsen. Daar haal je ook de parafen op die je van de docenten krijgt als je de hoeveelheid werk af hebt.


Onderpagina

• Op de onderpagina vul je de planning in: Wat ga je wanneer en waar (school / thuis) doen?

Startparaaf

Als je al het schoolwerk voor de nieuwe periode ingeschreven hebt in je Daltonagenda vraag je je docent om de Startparaaf. Die krijg je zodra je het werk van dat vak voor die periode op de linkerpagina van je agenda ingevuld hebt.

Eindparaaf (alleen in de brugklas)

De eindparaaf haal je per vak van je docent. Je krijgt hem als al het werk van de afgelopen periode in orde is en als je - samen met je docent en klasgenoten - hebt teruggekeken op hoe het de afgelopen periode ging. Het doel is dat je even stilstaat bij jezelf: Wat doe ik al goed? Wat kan of moet beter? Hoe zou ik dat aan kunnen pakken?

Downloaden

Je kunt de volledige uitleg over de Daltonagenda hier downloaden