Leertechnieken… dingen beter leren, beter onthouden. Hoe pak je dat het beste aan? Basistechnieken


 • Leer vaker korter (20 min.) dan één keer lang.
 • Wissel maak- en leerwerk af.
 • Las pauzes in. Gebruik een timer als je merkt dat je pauzes uit gaan lopen en je niet meer aan het werk komt.
 • Hak grote hoeveelheden leerwerk op in kleinere stukjes.
 • Leer eerst mondeling, tot je het goed kan uitleggen in je eigen woorden. Daarna schrijf je dingen op. (schema / woordjes enz.)
 • Herhaal, herhaal en … herhaal!
 • Controleer of je het ECHT kent voordat je stopt met leren. 
 • Leer ook hardop. Hierdoor onthouden je hersenen alles beter: horen + zien dringt beter door. 
 • Nog beter: Schrijf het op terwijl je de stof uitlegt en leest. Omdat je het met de hand schrijft (= langzamer en bewegend leren, dus ook meer activiteit in je hersenen) onthoud je meer.
 • Leer alleen dingen uit je hoofd die je begrijpt. Als je het in je eigen woorden goed kunt uitleggen en een eigen voorbeeld kunt noemen heb je het begrepen. Vraag anders hoe het zit.


Supertechnieken om dingen beter te begrijpen


 • Bedenk moeilijke toetsvragen voor een medeleerling en stel ze aan elkaar. Moeilijke toetsvragen beginnen met: "Waarom...?" / "Hoe verklaar je dat..." enz. Makkelijke toetsvragen kun je herkennen aan hun antwoord: dat is meestal een naam, een jaartal of iets anders dan je uit je hoofd leert.
 • Oefen met opdrachten die je al eerder hebt gemaakt. Kan je ze nog?
 • Als er een oefentoets is: maak hem en pluis goed uit wat je al kon en wat nog niet.
 • Lees de lesstof grondig door en sla je boek dicht: Beantwoord nu deze vragen: Wat wist ik hier al over? Wat ben ik nieuw te weten gekomen dankzij deze tekst?
 • Ga iemand overhoren / laat je overhoren
 • Ga iemand de stof uitleggen, in je eigen woorden.
 • Maak een schema / mindmap / samenvatting. Hierdoor ben je èn bewuster bezig èn profiteer je van je visueel geheugen.


  Supertechnieken om dingen beter te onthouden


 • Lees korte stukjes die je wilt onthouden hardop voor. Omdat je hersenen het nu ook via je oren binnenkrijgen en je het zelf uitspreekt onthoud je het beter. 
 • Probeer je er iets persoonlijks bij voor te stellen. Door het te koppelen aan jezelf / je eigen ervaringen onthoud je het beter. Bijv. Een bezoekje aan Archeon helpt je om de Romeinen beter te begrijpen.
 • Stel je in gedachten een bijzonder beeld of een verhaaltje voor bij wat je leert.
 • Als je een aantal dingen moet onthouden helpt het om die dingen in gedachten in je eigen omgeving te plaatsen en als je ze moet herinneren wandel je er in gedachten door.
  Bijvoorbeeld: In de gang bij de voordeur staat Napoleon, in de keuken Lodewijk XVI, het schuurtje in de tuin is de Bastille enz.
 • Gebruik kleuren om dingen die bij elkaar horen zichtbaar te maken. Bijv. bij Duits alle der-woordjes groen, alle die-woorden blauw, alle das-woorden zwart. Zo profiteer je van je visuele geheugen.
 • Kijk of het lijkt op iets wat je al weet. Democracy lijkt erg op democratie.
 • Als je een rijtje moet leren, probeer met de beginletters van de woorden/begrippen een grappige zin te bedenken, die je makkelijk onthoudt. Bijvoorbeeld:
  Romeinse cijfers kun je onthouden door: je Verwissel Xanders Lekkere Citroenen Door Mandarijnen =  I=1 V=5 X=10 L=50 C=100 D=500 M=1000
 • Oefen woordjes, begrippen enz. met woordkaartjes of online met bijvoorbeeld www.wrts.nl