Meer leren van maakwerkOpdrachten en oefeningen maak je om ervaring met de nieuwe lesstof op te doen, niet om ze snel af te hebben. Je hebt juist die ervaring nodig om iets te kunnen. Hoe kun je dat het beste doen?
  • Maak opdrachten rustig en grondig, zodat je niet over dingen heenkijkt.

  • Zoek onbekende woorden en begrippen op, lees er niet gewoon overheen. 

  • Vraag je af wat je van een opdracht leert: Wat oefen ik hier eigenlijk? Beantwoord na afloop de vragen: Wat weet ik nu wat ik hiervoor niet wist? Wat kan ik nu wat ik nog niet kon?

  • Kijk tijdens het maken goed in de theorie, instructie, naar bijbehorende plaatjes, teksten, grafieken, tabellen enzovoort. 

  • Kijk maakwerk zorgvuldig na. Je wilt weten wat je al kunt en wat nog niet. 

  • Verbeter fouten alleen als je ook begrijpt waarom het goede antwoord het goede antwoord is. Zoek uit hoe je dat zelf had kunnen zien.