Samenvatting maken


Een samenvatting maken als manier van leren kán veel opleveren, maar het kan veel tijd kosten en je geen stap verder helpen. Laat je er niet door afschrikken! Als je de stappen hieronder volgt gaat het goed!
STAP 1: Lezen


 • Bekijk de tekst eerst globaal Wat is dit voor soort tekst? Hoe is alles ingedeeld? Wat hoort waar bij? Wat maken plaatjes, legenda, tabellen enz. duidelijk? 
 • Wat weet ik er al van?Je wilt nu natuurlijk snel aan de slag. Toch is het beter om even na te denken: Wat weet ik al van dit onderwerp? Als je dat doet zoeken je hersenen naar je voorkennis en koppelen de nieuwe kennis aan je voorkennis. Je zult de tekst daardoor beter begrijpen en onthouden. 
 • Lees de tekst eerst één keer rustig door.
  Zoek onbekende woorden en begrippen op. 
 • Leg de tekst even weg en beantwoord deze vraag: Wat weet ik dankzij deze tekst, wat ik nog niet wist?Als je dit goed en uitvoerig kunt beantwoorden heb je echt iets opgestoken van de tekst. Moet je hier heel lang nadenken, lees de tekst dan nog een keer goed door.STAP 2: Samenvatten

 • Lees de tekst nog eens, maar nu per alinea.
 • Per alinea schrijf je na het lezen zo kort mogelijk in je eigen woorden op waar het over gaat.
 • Als je het nog niet goed in je eigen woorden kan opschrijven moet je het stukje tekst opnieuw lezen. Schrijf niet terwijl je leest, maar telkens na afloop. Alleen daardoor leer je van het samenvatten van de tekst! 
 • Let goed op dat je niet aan het overschrijven bent! Dat is namelijk het teken dat je de stof niet echt begrijpt of verwerkt in je hoofd maar ‘kopieert’. Als je het goed doet kun je dit niet met een muziekje op de achtergrond; je hebt je volle aandacht erbij nodig! 
 • Als je een voorbeeld tegenkomt ga dan na of je met eigen woorden kan zeggen wat dit voorbeeld duidelijk moet maken.