OverhorenHoe kun je het beste iemand overhoren of zelf overhoord worden? Hier een aantal praktisch tips.Wat is leren eigenlijk?

Je moet vaak dingen onthouden, begrijpen en kunnen toepassen. Dat moet je op verschillende manieren oefenen.


Overhoren van dingen die je moet ONTHOUDEN

 • Denk hier aan woordjes, formules en begrippen. 
 • Vraag om de vertaling van het woord of de beschrijving van het begrip. Vraag ook eens omgekeerd: Lees de beschrijving van een begrip voor, dan moet de ander zeggen om welk begrip het gaat. 
 • Oefen eerst mondeling, eerst op volgorde, dan door elkaar en dan steeds sneller. Om de spelling te oefenen bij talen: laat het - als diegene het mondeling vlot kan zeggen - opschrijven. 


Overhoren van dingen die je moet BEGRIJPEN

 • Overhoor de ander alsof je er “niets” van begrijpt. 
 • Blijf maar doorvragen met waarom? Na elk antwoord stel je de ander weer een nieuwe vraag: Waarom? 
 • Laat het de ander goed uitleggen
  Vooral voor vakken als aardrijkskunde en geschiedenis zijn dit goede vragen om het begrip te vergroten: 
Wat gebeurt er? Hoe gebeurt dat?
Waar gebeurt het? Waarom daar? Wanneer?
Waarom gebeurt het op dat moment? (= aanleiding)
Waarom gebeurt het? (= oorzaken)
Wat is het effect daarvan? (= gevolgen)
Welke personen / zaken spelen een belangrijke rol hierbij? Waarom?
Lijkt het op andere dingen die ik ken? Waarom wel? Waarom niet?


 • Wees niet te snel tevreden als je een ander overhoortHet moet in eigen woorden uitgelegd kunnen worden. Als de ander het maar een beetje kent blijf je doorvragen. 
 • Vraag ook naar dingen die je zelf nog niet helemaal begrijpt. 
 • Samen word je een stuk slimmer als jullie samen naar het antwoord zoeken. 
 • Herhaal de vragen waarop diegene eerst geen antwoord had... zodat hij/zij ze steeds beter kan beantwoorden! 
 • Bedenk moeilijke toetsvragen door elkaar. Kijk in oude opdrachten om te zien hoe moeilijke vragen er uit kunnen zien. 


Overhoren van dingen die je moet kunnen TOEPASSEN
 • Maak nieuwe oefenopdrachten en oefentoetsen om te kijken of je alles in een nieuwe situatie kunt toepassen.
 • Bedenk eigen voorbeelden
 • Bedenk zelf toetsvragen